HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG Năm học 2023-2024

HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG Năm học 2023-2024

07:37 - 23/10/2023

Ngày 10/10/2023, trường THPT Xuân Mai đã long trọng tổ chức “ Hội nghị Nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục và Người lao động” năm 2023. 

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO HỌC SINH ƯU TÚ TRƯỜNG THPT XUÂN MAI
LỄ TUYỄN DƯƠNG KHEN THƯỞNG HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC NĂM HỌC 2023-2024
LỄ TRƯỞNG THÀNH VÀ TRI ÂN CỦA HỌC SINH KHỐI 12 ( Niên khóa 2021 – 2024)
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CỤM CHƯƠNG MỸ - THANH OAI NĂM HỌC 2023-2024
LỄ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG VÀ GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG ( Kỉ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam)

Hội nghị Nhà giáo, CBQLG và, người lao động là dịp để phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tập hợp sức mạnh của tập thể, năng lực sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và của các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị. Tại Hội nghị, Lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động trog nhà trường đã thảo luận và trao đổi những nội dung chính trong việc đề xuất những giải pháp nhằm xây dựng phương hướng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023 - 2024.
Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CNVC trường THPT Xuân Mai năm học 2022-2023; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 và thông qua quy chế dân chủ năm học 2023-2024; báo cáo công tác công đoàn năm học 2022 -2023; báo cáo tổng kết Ban thanh tra nhân dân năm học 2022- 2023, báo cáo quyết toán tài chính Công đoàn năm học 2022 - 2023; thông qua quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường cũng như Quỹ Công đoàn năm học 2023 - 2024.

Đồng chí: Ngô Thị Huệ - Chủ tịch Công đoàn và thông qua quy chế dân chủ năm học 2023-2024; báo cáo công tác công đoàn năm học 2022 -2023.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động trong nhà trường, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Đồng chí Hà Hải Yến – Đại diện tổ công đoàn Văn – TD - ANQP tham gia tham luận về vấn đề “ Nâng cao chất lượng dạy và học”. Đồng chí Lê Minh Thảo- Đại diên tổ công đoàn Toán tham luận về ván đề “ Công tác Chủ nhiệm lớp”. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng- Đại diện tổ công đoàn Sử - Địa – GDCD tham luận về “ CBVC và người lao động với hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao”. Một năm hoạt động, các công đoàn viên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cũng như công tác đoàn thể. Hội nghị cũng đã chọn ra những công đoàn viên tiêu biểu của các tổ công đoàn để khen thưởng năm học 2022-2023. Theo đó, có 7 đồng chí của 7 tổ công đoàn như sau: Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Nguyễn Thế Văn, Trần Khánh Chi, Khuất Văn Bản, Hồ Ngọc Hằng, Lê Văn Kiên, Phan Thu Trang.

 

Đồng chí: Đặng Thanh Bình - Hiệu trưởng và đồng chí: Lê Thị Phương Thảo - Phó hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho các đồng chí công đoàn viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023

Hội nghị cũng thông qua các chỉ tiêu và biểu quyết các chỉ tiêu thi đua năm học 2023-2024, đồng thời, kí giao ước thi đua giữa Nhà trường và Công đoàn.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp với 100% CBVC, người lao động tham dự Hội nghị nhất trí với từng nội dung triển khai và thực hiện trong năm học 2023 -2024.

Dưới đây là 1 số hình ảnh trong hội nghị.

 

Quang cảnh của hội nghị

Đồng chí: Đặng Thanh Bình - Bí thư Đảng uỷ - Hiệu trưởng đại diện cho Đoàn chủ tịch trả lời giải đáp thắc mắc các ý kiến của công đoàn viên.